тефтер с хартия от кафе и кутия

//тефтер с хартия от кафе и кутия